За контакти


Тел: 05522/ 23-64

Е-mail: cnst_iskra@abv.bg

Директор: Евгений Ангелов, телефон за връзка: 0882 003 102