Рожден ден - 1година ЦНСТ-с.Искра!


На 1ви юли 2015г. се отпразнува годишнината от откриването на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост и психични отклонения в село Искра, община Карнобат. Услугите бяха обединени под общото име - Комплекс за социални услуги "Ахинора", с кръстница г-жа Мария Генова.