Курс по първа долекарска помощ


На 08.02.2023 година се проведе курс от БЧК на тема : Първа долекарска помощ на персонала на ЦНСТ УИ и ПР с.Искра , Община Карнобат !